กิจกรรม

พบจำนวน 6 รายการ

 

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบโล่รางวัลพร้อมกล่าวแสดงความยินดีให้กับ
สาขาวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิส
 • ทีมนครบาลเพชรบูรณ์ ข. ได้รับรางวัลอันดับที่ ๔
 • ทีมนครบาลเพชรบูรณ์ ก. ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑๗

 • ค้นหา: 0 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 0 ครั้ง

กิจกรรมนนทรีเกม 66 กีฬาในสถานศึกษาต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายมอบ นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
จัดกิจกรรมนนทรีเกม 66 กีฬาในสถานศึกษาต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสายชล ชมภู เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธนกร วริยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางจิราพร ภู่สีม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 • ค้นหา: 0 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 0 ครั้ง

จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนาร วิสามัญ(ประกับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มอบหมายมอบ นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนาร วิสามัญ(ประกับแถบ 3 สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 • ค้นหา: 0 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 0 ครั้ง

การแข่งขันแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาวระดับวิชาชีพระยะสั้น

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาระยะสั้น ได้รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขันแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาวระดับวิชาชีพระยะสั้น งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

 • ค้นหา: 0 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 0 ครั้ง

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมประดับแถบ ๓ สี และพิธีประจำกอง ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมประดับแถบ ๓ สี ทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก และพิธีประจำกอง ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 • ค้นหา: 0 ครั้ง
 • เปิดอ่าน: 0 ครั้ง


ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม