งานกิจกรรม

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านระบบออนไลน์


วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านระบบออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เข้าสู่ระบบลงนามถวายพระพร

ภาพประกอบงานกิจกรรม