ข่าว/ประชาสัมพันธ์

นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาการโรงแรม หลักสูตรระยะสั้น แผนกเสริมสวย แผนกอาหารและโภชนาการ และศูนย์การเรียนรู้เพื่อประกอบธุรกิจ PPC Coffee & Bakery วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาการโรงแรม หลักสูตรระยะสั้น แผนกเสริมสวย แผนกอาหารและโภชนาการ
และศูนย์การเรียนรู้เพื่อประกอบธุรกิจ PPC Coffee & Bakery วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
โดยมี นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ

ภาพประกอบข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์