ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
นายสายชล ชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพประกอบข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์