ข่าวสารประกาศ

201  ผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(10/29/2018)
200  ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ(Startup) ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(10/29/2018)
193  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ .....(10/16/2018)
191  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ .....(10/11/2018)
190  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540 .....(10/11/2018)
189  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน .....(10/10/2018)
187  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง .....(10/5/2018)
186  ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รายช่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่คราวรายเดือน .....(10/3/2018)
185  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ .....(10/1/2018)
184  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวิจัย) .....(9/25/2018)
183  งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 .....(9/13/2018)
182  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 .....(9/6/2018)
181  งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 .....(9/6/2018)
178  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ .....(8/31/2018)
177  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ .....(8/29/2018)
176  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ .....(8/22/2018)
173  ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2561 .....(8/16/2018)
172  รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ในเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์ .....(7/19/2018)
171  งบทดลองประจำ เดือนมิถุนายน 2561 .....(7/16/2018)
168  งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561 .....(6/13/2018)
167  งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 .....(6/13/2018)
166  งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 .....(6/13/2018)
165  งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.pdf .....(6/13/2018)
163  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี .....(5/24/2018)
161  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชชี .....(5/10/2018)
160  ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองรายละเอียด มีนาคม 2 .....(5/10/2018)
159  ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองรายละเอียด กุมภาพ .....(5/10/2018)
158  ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลองรายละเอียด มกราคม 2 .....(5/10/2018)
157  งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง .....(1/19/2018)
156  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง .....(12/12/2017)
1234