แสดงรายละเอียดเอกสารดาว์นโหลด

หัวข้อเอกสาร : แบบสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของนักศึกษา
รายละเอียด : แบบสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของนักศึกษา
ข่าววันที่ : 12/27/2017 แหล่งที่มา : งานหลักสูตร

หัวข้อเอกสาร : แผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ 60
รายละเอียด : แผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ 60
ข่าววันที่ : 12/27/2017 แหล่งที่มา : งานหลักสูตร

หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มาตรฐานการศึกษาของ วช.พช. พ.ศ.2560
รายละเอียด : ดาวโหลดตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวโหลด
ข่าววันที่ : 9/20/2017 แหล่งที่มา : งานประกันคุณภาพ

หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการ 2560
รายละเอียด : แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการ 2560
ข่าววันที่ : 8/8/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลฯ

หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มรายงานผลไปราชการ
รายละเอียด :
ดาวโหลดเอกสาร รายงานผลไปราชการ 
ข่าววันที่ : 8/8/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูล

หัวข้อเอกสาร : รายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : รายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ข่าววันที่ : 6/16/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูล

หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายละเอียด : แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ข่าววันที่ : 5/16/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูล

หัวข้อเอกสาร : สไลด์ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปฎิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
รายละเอียด : ดาวโหลดตามลิงค์ด้านล้าง

ดาวโหลด
ข่าววันที่ : 3/15/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หัวข้อเอกสาร : โปรแกรมค้นหาไฟล์ที่ติดไวรัสซ้อนไฟล์
รายละเอียด : วิธีการใช้งาน
---------ทำการ แตกไฟล์ .rar --------------
ใครที่โดนไวรัสซ่อนไฟล์ไว้ แล้วหาไม่เจอ มันต้องทำในคำสั่ง Dos ซึ่งมันยุ่งยาก ผมก็เลยเขียนโปรแกรมนี้เพื่อช่วยแล้วครับ ให้ทำตามดังนี้
1.สแกนไวรัส โดยโปรแกรมป้องกันไวรัส ปรกติ
2.เสร็จแล้วก๊อบปี้ไฟล์ attrib ไปวางในแฟชลไดร์
3.แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ attrib ที่อยู่ในแฟชลไดร์ รอสักครู่ จะมีหน้าต่างสีดำเด้งขึ้นมา รอสักครู่ จนกว่าหน้าจอสีดำจะหายไปเอง
4.ไฟล์ที่ซ่อนไว้ก็จะออกมา เป็นอันเสร็จแล้วจ๊ะ

ดาวโหลด


ข่าววันที่ : 11/7/2016 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูล

หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มข้อใช้บริการอินเเตอร์เน็ต WIFI วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : แบบฟอร์มข้อใช้บริการอินเเตอร์เน็ต WIFI วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยสามารถยื่นใบแบบฟอร์มข้อใช้อินเตอร์เน็ตที่ เจ้าหน้าที่ดูแล งานศูนย์ข้อมูล 
ข่าววันที่ : 9/19/2016 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

123