ข่าวกิจกรรม

228  วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำทีม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปีและการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .....(10/13/2017)
227  โครงการ พัฒนาศูนย์บ่มเพาะและยก ระดับการฝึกอาชีพในสถานศึกษาระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(10/7/2017)
225  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี แก่ท่านรองฯ ณรงค์ศักดิ์ บุญก่อน และ รองฯ สมลักษณ์ ลิ้มวัฒนกุล .....(10/5/2017)
223  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมใจกัน ทำดอกไม้จันทร์ ในกิจกรรม"ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง" จำนวน 10,000 ดอก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(10/5/2017)
222  นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(10/5/2017)
220  วันที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้า จากสถาบันอาชีวศีกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ #ท่านวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา .....(10/5/2017)
219  วันที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากท่าน วณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้เป็นประธาน มอบโล่เกียรติคุณแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก .....(10/5/2017)
218  วันที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ .....(10/5/2017)
217  วันที่ 21 กันยายน 2560 นายสถาพร โพธ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(10/5/2017)
216  วันที่ 19 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ .....(10/5/2017)
215  วันที่ 19 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มีความยินดียิ่งในการต้อนรับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ และขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ที่ท่านได้ให้เกียรติ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(10/5/2017)
212  วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสถาพร โพธ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพอาชีวศึกษา .....(10/5/2017)
211  วันที่ 7 กันยายน 2560 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ" ระดับภาค ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก .....(10/5/2017)
210  วันที่ 6 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการพร้อมกับได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ .....(10/5/2017)
209  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและขับขี่ปลอดภัย .....(10/5/2017)
208  วันที่ 16 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมของชมรมลูกเสือ "พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ .....(10/5/2017)
207  วันที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ .....(10/5/2017)
206  วันที่ 9 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานทางการศึกษา .....(10/1/2017)
205  วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการฝึกอาชีพและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี .....(9/30/2017)
204  วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชาสัมพันธ์และเสนอแนวทางการทำความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กับหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด .....(9/30/2017)
203  วันที่ 3 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ (ตำแหน่งรองประธาน อศจ. จังหวัดเพชรบูรณ์ ) .....(9/30/2017)
202  วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่เสียง ประจำปีการศึกษา 2560 .....(9/30/2017)
201  วัน พฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้บริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าและนักเรียน นักศึกษา .....(9/30/2017)
200  วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้บริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียตรติ .....(9/30/2017)
199  วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ คุณครูที่ปรึษาและตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะ .....(9/30/2017)
198  วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ได้มอบเหรียญรางวัล กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค .....(9/30/2017)
195  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวเปิดงานโครงการ "วิทยาลัยสะอาดด้วยมือวิเศษ" เพื่อจัดอบรมกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา... .....(9/30/2017)
194  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดย นายกิจจา เหรียญเล็ก.. .....(9/30/2017)
190  การประชุมการเตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องเมืองราดโรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์. .....(9/30/2017)
185  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ยินดีกับนักกีฬา ของวิทยาลัย ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับ 2 เหรียญ .....(9/30/2017)
1234