แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่งเพชรบูรณ์ ได้ร่วมฟังบรรยายการออกแบบพัฒนาแอฟริเคชั่น XARAPAT ซึ่งเป็นแอฟริเคชั่นที่เสริมสร้างและยกระดับพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ อย่างมืออาชีพ สู่ยุค Thailand 4.0
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 15.30 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมฟังบรรยายการออกแบบพัฒนาแอฟริเคชั่น XARAPAT ซึ่งเป็นแอฟริเคชั่นที่เสริมสร้างและยกระดับพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ อย่างมืออาชีพ สู่ยุค Thailand 4.0 ภายในกิจกรรมครั้งนี้คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ได้มองเห็นถึงประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จึงได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ กับ บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทผู้ผติดแอฟริเคชั่น XARAPAT) ณ ห้องประชุมกระดังงา ตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 18/09/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์