แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์จำหน่วยผลิตภัณฑ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์จำหน่วยผลิตภัณฑ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และได้แวะชิมกาแฟ จากร้าน ppc coffee&bakery ของ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เมื่อเวลาต่อมา ประมาณ 13.30 น. พล.ต.อ. อดุลย์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมการเรียนการสอนตัดผมชายของคณะตำรวจ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าฝึกอบรมวิชาการตัดผมชาย แผนกวิชาตัดผมชาย หลักสูตรระยะสั้น พร้อมได้กล่าวคำชื่นชมคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนและคณะตรวจ ที่เข้าร่วมอบรมวิชาการตัดผมชายในครั้งนี้ ณ ห้องห้องเรียนตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ลงวันที่ : 18/09/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์