แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : งานสุดยอดนวัตกรรมอาหารไทย 4.0 ระดับชาติ อาชีวศึกษา ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 วิทยาลัยสารพัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย
รายละเอียด : ท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตร งานสุดยอดนวัตกรรมอาหารไทย 4.0 ระดับชาติ อาชีวศึกษา ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 วิทยาลัยสารพัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย แต่ทีมงานครูและ นศ. ได้รับประสบการณ์ ความรู้ ทักษะมากมาย สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นผู้ประกอบการและประกอบธุรกิจได้ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ กับทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้
ลงวันที่ : 12/09/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์