แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ โดยความร่วมมือกับ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ โดยความร่วมมือกับ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรในการสอนแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ คุณสราวรรณ์ ผดุงเขตร และคุณพัลลภ ฉิมท้วม จากบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้และเทคนิคการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ
ลงวันที่ : 31/08/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์