แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : นที่ 9 มกราคม 2561 นาย สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้แสดงความยินดีและได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย
รายละเอียด : วันที่ 9 มกราคม 2561 นาย สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้แสดงความยินดีและได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 20/01/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์