แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วันที่ 30 ธันวาคม เวลา 15.10 ท่านดร.วัชระ เกิดสิน ผอ.ศพก.สอศ. พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมได้อวยพรปีใหม่ ให้กับคณะทีมงานอาชีวะอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รายละเอียด : วันที่ 30 ธันวาคม เวลา 15.10 ท่านดร.วัชระ เกิดสิน ผอ.ศพก.สอศ. พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมได้อวยพรปีใหม่ ให้กับคณะทีมงานอาชีวะอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 20/01/2018 แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์