แสดงรายละเอียดกิจกรรม

เรื่อง : วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด :
วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นำโดยนายสถาพร โพธิ์หวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์


ลงวันที่ : 09/08/2017 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลฯ